g_l Srpski English Russian

g_d
   
Logo Pigo-r
Oprema za preradu
voća i povrća
 
Upit za ponudu
1. Naziv i adresa vaše firme
2. Telefon / fax
3. Vaš email
4. Kontakt osoba
5. Kako ste saznali za našu firmu?
6. Precizirajte državu, ime i adresu krajnjeg kupca.
7. Ako ste direktno zainteresovani, da li imate predznanje u radu u sektoru prehrambene industrije?
8. Da li raspolažete nekom ili sličnom fabrikom?
9. Koje voće i povrće želite prerađivati (navesti sve vrste)?
10. Koju količinu želite preraditi na svaki sat, (kg)?
11. Koliko sati želite raditi dnevno?
12. Koliko dana godišnje?
13. Kakav je kalendar prispeća sirovine?
14. Kakav je kalendar prerade?

15. Koje finalne proizvode želite ?
   
zamrznuto voće
zamrznuto povrće
sušeno voće
sušeno povrće
marinirano povrće
biološki fermentisano povrće
sveže voće i povrće
prirodne sokove
nektare
koncentrate
kaše
marmelade – konfiture
kremove
kandirano voće
voćne sirupe
dečju hranu
ostalo (navesti šta)
 

 

16. Želite li raditi samo jedan proizvod odjednom?
17. Ako želite raditi više od jednog proizvoda (zajedno) istovremeno, napišite koje?
18. Koje krajnje količine različitih proizvoda želite dobiti?

19. Koja pakovanja, krajnja, želite imati?
Staklo Dimenzije posuda
Kutije Tip poklopca
Drugo    

20. Precizirajte da li su na raspolaganju:
para pritisak količina
el. struja napon frekvencija
vazduh pritisak količina
voda (pitka) količina temperatura
industrijska hala površina visina
labaratorija za analize        

21. Ako nisu na raspolaganju, želite li da se interesujemo za isporuku svega što je potrebno da se dovede u rad postrojenje koje ćemo Vam ponuditi?
22. Na bazi Vašeg finansijskog programa, koji iznos maksimalno želite investirati u kupovinu postrojenja za proizvodnju, isključivanjem pomoćnog materijala, kao što su termički uređaji, električni itd?
23. Da li raspolažete stručnim osobljem, tehnički osposobljenim ili specijaliziranim, ili želite nama da poverite obuku (putem montaže postrojenja i pored montaže odvojeno, kroz tehničku dokumentaciju, uputstva za rukovanje i održavanje i preko jednog našeg stručnjaka)?


d_l d_d